Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Praktyki zawodowe dla klas III technikum

Praktyki zawodowe dla klas III technikum

Praktyki zawodowe dla klas III technikum w zawodzie:

- technik logistyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik elektryk

odbywać się będą w terminie : 04.05.2021 - 31.05.2021, w szczególnych przypadkach termin ten zostanie przedłużony do 31.08.2021

SKIEROWANIE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA ŁUKASZ ZIEMBA (lukas_z@zst.lubsko.pl lub dziennik Librus, dyżur w szkole każdy poniedziałek i środa w godzinach 9.00 - 13.00)

Praktyki zawodowe informacje:

Praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy niebędących młodocianymi pracownikami mogą odbywać się w rzeczywistych warunkach pracy, czyli u pracodawców, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy w związku z pandemią COVID-19.

Praktyki zawodowe realizowane są przez 4 tygodnie. Ich miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole
i siedziba mieści się na terenie Powiatu Żarskiego.

Praktyki rozpoczynają się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

Ponadto :

Realizacja praktyk zawodowych uczniów technikum, szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia] - Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty praktyki zawodowe uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:
1) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Data dodania: 2021-03-24 11:21:31
Data edycji: 2021-03-29 13:23:55
Ilość wyświetleń: 1945

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej