Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

Rekrutaca elektroniczna - link

Kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych rok szkolny 2024/2025

 

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU ON-LINE:

https://powiatzarski.edu.com.pl/kandydat/

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych  i administracyjnych.

Logistycy wykonując działania zawodowe współpracują ze specjalistami różnych dziedzin np. z ekonomistami, handlowcami, przewoźnikami, spedytorami, analitykami, pracownikami banków i działów księgowych. W ramach zawodu absolwent ma możliwość zdobycia uprawnień na kierowanie wózkami magazynowymi oraz obsługi programów informatycznych klasy ERP.

 

Przedmioty punktowane na świadectwie:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o zdrowie swoje  i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia  w  zakładach  żywienia  zbiorowego  i  żywienia  rodziny,  urządzania  zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Kierunek ten przygotuje Cię do stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowego i kompleksowego organizowania przyjęć, projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych.

Zajęcia  prowadzone  są  przez  wykwalifikowaną  kadrę  posiadającą  rozległą  wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię gastronomiczną, w której odbywają się zajęcia praktyczne.

U nas dowiesz się:

 • jak należy się zdrowo odżywiać,
 • jak przechowywać żywności,
 • jak przyrządzić potrawę i jak ją odpowiednio udekorować i  podać,
 • jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową),
 • jak być w tym lepszy od konkurencji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystycznych, itp.

 

Przedmioty punktowane na świadectwie:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach  oraz na podjęcie pracy zawodowej w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • warsztatach zajmujących się naprawą i obsługą pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Mechanicy samochodowi praktycznych umiejętności nabywają  na warsztatach szkolnych jak również w szkolnej stacji diagnostycznej. 

 

Przedmioty punktowane na świadectwie:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE

Wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas takich zajęć jak: wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych, montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych, montowanie instalacji elektrycznych, obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, obsługa i programowanie układów i elektrotechnicznych oraz praktyka zawodowa.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji    technicznej;
 • usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i   naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn oraz   urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Przedmioty punktowane na świadectwie:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczniowie samodzielnie wybierają miejsce szkolenia praktycznego. Baza danych pracodawców udostępniana jest w szkole. Za wykonywaną pracę w czasie szkolenia praktycznego uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Po ukończeniu BR uczniowie mają możliwość składania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskując tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego lub egzaminu czeladniczego, uzyskując tytuł czeladnika.

Kształcenie odbywa się w zawodach:

- blacharz samochodowy,

- cukiernik,

- dekarz,

- drukarz,

- elektryk,

- fryzjer,

- krawiec,

- kucharz,

- lakiernik,

- magazynier logistyk,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- mechanik motocylowy,

- murarz-tynkarz,

- operator obrabiarek skrawających,

- piekarz,

- sprzedawca,

- stolarz,

- ślusarz,

- tapicer.

 

Przedmioty punktowane na świadectwie:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Liceum to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołe zawodową/branżową szkołę I stopnia.

 

Data dodania: 2019-02-13 23:13:57
Data edycji: 2024-05-15 12:25:11
Ilość wyświetleń: 21395

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej