Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

Szkoła przygotowana do RODO


Szanowni Rodzice!


Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom, opiekunom prawnym uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. Szkoła przetwarza także wizerunek uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, do celów funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się w zakładce RODO na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.


                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook