Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

      Dnia 15 września 2023 r. uczniowie z klasy IV TLE wraz z opiekunem p. Anną Butkiewicz odwiedzili
Miejską Oczyszczalnię Ścieków, aby sprawdzić, co dzieje się ze zużytą wodą, która płynie z naszych
domów jako ściek do oczyszczalni.

      Celem zorganizowanej do oczyszczalni ścieków wycieczki, było zaznajomienie się z
technologią oczyszczania ścieków komunalnych oraz poznanie zadań i priorytetów jakie stawiają
przed sobą tego rodzaju obiekty, które aktywnie chronią środowisko naturalne – w tym przypadku
wody powierzchniowe (rzeka Lubsza).
      W pierwszej kolejności zwiedzono sterownię, która jest jakby sercem całej oczyszczalni,
ponieważ znajdują się tu komputery wraz ze specjalistycznymi oprogramowaniami, za pomocą
których steruje się urządzeniami w niemal całym ciągu technologicznym jak i również
przepompowniami ścieków znajdującymi się w obrębie miasta i gminy Lubsko wraz z ich wizualizacją.
      W dalszym etapie zwiedzania chodziliśmy po obiektach oczyszczalni, które bezpośrednio
biorą udział w oczyszczaniu ścieków komunalnych w trzech wyodrębnionych procesach:
mechaniczny, biologiczny i chemiczny.

     Proces mechaniczny – polega na odseparowywaniu od ścieków większych zanieczyszczeń (
obierki, kamyki, papiery, szkło itp.) z udziałem krat hakowych, oraz pulpy piaskowej z udziałem
piaskownika. Zabrany ze ścieków piasek i tzw. skratki są odwadniane i wyrzucane podajnikiem
ślimakowym do pojemników a następnie po higienizacji wapnem są wywożone na wysypisko śmieci.

      Proces chemiczny- polega na usuwaniu nadmiernych ilości fosforu w procesie chemicznej
koagulacji z udziałem tzw. PIX-u 113 czyli siarczanu żalazowego, co ma zapobiec występowaniu zbyt
dużych ilości tego pierwiastka w ściekach oczyszczonych i w efekcie zmniejsza się stopień eutrofizacji
wód odbiornika.

      Proces biologiczny- przebiega w komorze osadu czynnego i polega na mineralizowaniu
związków organicznych oraz nieorganicznych do form prostszych w wielu reakcjach biochemicznych,
w których to najważniejszą rolę odgrywają bakterie( zooglealne, nitryfikacyjne, denitryfikacyjne i
inne). Dużą rolę odgrywają również inne mikroorganizmy np. z gromad pierwotniaków (orzęski
pełzające – Aspidisca, orzęski osiadłe-Vorticella, Epistylis, wiciowce- Bodo, zarodziowce – Amoeba,
Euglypha itd.) oraz organizmy wielokomórkowe jak np. wrotki, brzuchorzęski itd. W osadzie czynnym
wytwarza się pewnego rodzaju łańcuch troficzny czyli zależności pokarmowych, dzięki któremu
efektywniej zachodzi biologiczny proces oczyszczania ścieków. Reakcje z udziałem tych
mikroorganizmów przebiegają w wydzielonych strefach tlenowych i beztlenowych, dlatego też
zainstalowano tu odpowiednie urządzenia napowietrzające osad. Po sedymentacji osadu w osadniku
wtórnym, jego część jest zawracana do zaszczepiania nowo przychodzących partii ścieków a
pozostała ilość jest zagęszczana i odwadniana w budynku higienizacji i odwadniania osadu. Powstały
osad końcowy jest poddawany analizom fizyko-chemiczno-biologicznym . Wyniki tych badań
potwierdzają, iż osad ten może być z powodzeniem stosowany do rolniczego zagospodarowywania
gleb lub do rekultywacji terenów zdegradowanych.

      Wraz z prowadzącym zajęcia kierownikiem - specjalistą ds. technologii, młodzież prześledziła
poszczególne etapy oczyszczania ścieków aż do kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do
Lubszy. Dziękujemy

Data dodania: 2023-09-20 21:22:43
Data edycji: 2023-09-20 21:24:26
Ilość wyświetleń: 128

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej