Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wizyta w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Wizyta w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Dnia 07 października 2022 r. uczniowie z klasy IV TSE wraz z opiekunem p. Anną Butkiewicz odwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków, aby sprawdzić, co dzieje się ze zużytą wodą, która płynie z naszych domów jako ściek do oczyszczalni.

Celem zorganizowanej do oczyszczalni ścieków wycieczki, było zaznajomienie się z technologią oczyszczania ścieków komunalnych oraz poznanie zadań i priorytetów jakie stawiają przed sobą tego rodzaju obiekty, które aktywnie chronią środowisko naturalne – w tym przypadku wody powierzchniowe (rzeka Lubsza).

W pierwszej kolejności zwiedzono sterownię, która jest jakby sercem całej oczyszczalni, ponieważ znajdują się tu komputery wraz ze specjalistycznymi oprogramowaniami, za pomocą których steruje się urządzeniami w niemal całym ciągu technologicznym jak i również przepompowniami ścieków znajdującymi się w obrębie miasta i gminy Lubsko wraz z ich wizualizacją.

W dalszym etapie zwiedzania chodziliśmy po obiektach oczyszczalni, które bezpośrednio biorą udział w oczyszczaniu ścieków komunalnych w trzech wyodrębnionych procesach: mechaniczny, biologiczny i chemiczny.

Proces mechaniczny – polega na odseparowywaniu od ścieków większych zanieczyszczeń ( obierki, kamyki, papiery, szkło itp.) z udziałem krat hakowych, oraz pulpy piaskowej z udziałem piaskownika. Zabrany ze ścieków piasek i tzw. skratki są odwadniane i wyrzucane podajnikiem ślimakowym do pojemników a następnie po higienizacji wapnem są wywożone na wysypisko śmieci.

Proces chemiczny - polega na usuwaniu nadmiernych ilości fosforu w procesie chemicznej koagulacji z udziałem tzw. PIX-u 113 czyli siarczanu żalazowego, co ma zapobiec występowaniu zbyt dużych ilości tego pierwiastka w ściekach oczyszczonych i w efekcie zmniejsza się stopień eutrofizacji wód odbiornika.

Proces biologiczny - przebiega w komorze osadu czynnego i polega na mineralizowaniu związków organicznych oraz nieorganicznych do form prostszych w wielu reakcjach biochemicznych, w których to najważniejszą rolę odgrywają bakterie (zooglealne, nitryfikacyjne, denitryfikacyjne i inne). Dużą rolę odgrywają również inne mikroorganizmy np. z gromad pierwotniaków (orzęski pełzające – Aspidisca, orzęski osiadłe-Vorticella, Epistylis, wiciowce- Bodo, zarodziowce – Amoeba, Euglypha itd.) oraz organizmy wielokomórkowe jak np. wrotki, brzuchorzęski itd. W osadzie czynnym wytwarza się pewnego rodzaju łańcuch troficzny czyli zależności pokarmowych, dzięki któremu efektywniej zachodzi biologiczny proces oczyszczania ścieków. Reakcje z udziałem tych mikroorganizmów przebiegają w wydzielonych strefach tlenowych i beztlenowych, dlatego też zainstalowano tu odpowiednie urządzenia napowietrzające osad. Po sedymentacji osadu w osadniku wtórnym, jego część jest zawracana do zaszczepiania nowo przychodzących partii ścieków a pozostała ilość jest zagęszczana i odwadniana w budynku higienizacji i odwadniania osadu. Powstały osad końcowy jest poddawany analizom fizyko-chemiczno-biologicznym . Wyniki tych badań potwierdzają, iż osad ten może być z powodzeniem stosowany do rolniczego zagospodarowywania gleb lub do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wraz z prowadzącym zajęcia kierownikiem - specjalistą ds. technologii, młodzież prześledziła poszczególne etapy oczyszczania ścieków aż do kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do Lubszy. Dziękujemy.

 

 

 

Data dodania: 2022-10-20 22:20:45
Data edycji: 2022-10-20 22:23:45
Ilość wyświetleń: 190

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej