Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wizja szkoły

 

Zespół Szkół Technicznych w Lubsku jest szkołą umożliwiającą swoim uczniom zdobycie wykształcenia na poziomie technicznym, zawodowym i ogólnokształcącym. Jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • tworzeniu miłej i bezpiecznej atmosfery nauki;
 • rozpoznawaniu, rozwijaniu i zachęcaniu do rozwijania indywidualnych potrzeb, zainteresowań i umiejętności uczniów;
 • rozbudzaniu zainteresowania zawodowego uczniów;
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników i chęci ich ciągłego poprawiania.

Szkoła przygotowuje młodzież do przyszłego życia przez:

 • wychowanie w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm, postaw
 • tworzenie atmosfery tolerancji i szacunku dla innych
 • przygotowanie do samodzielnego i rozumnego korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy
 • kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności rozmawiania
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, pracy i wypoczynku
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • wychowanie, którego efektem jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym.

Grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi stanowią zespół, który:

 • dba o wszechstronne wykształcenie i wysoki poziom nauczania
 • zapewnia dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych
 • współpracuje z rodzicami i angażuje ich w planowanie działań związanych z wychowaniem, nauczaniem i promocją szkoły
 • wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci
 • swoje zadania realizuje we współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, samorządowym i oświatowym
 • promuje Szkołę
 • ofertę edukacyjną dopasowuje do zmieniających się warunków na rynku pracy
 • edukuje się i rozwija swoje kompetencje dla zwiększenia efektywności działań

Absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku:

 • posiada wiedzę i umiejętności, które zapewnią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym lub na podjęcie pracy w zawodzie wyuczonym lub pokrewnym,
 • posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,
 • wykorzystuje środki multimedialne, technologię informacyjną do nauki i pracy,
 • potrafi pracować w zespole, jest kreatywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny, obowiązkowy,
 • dostrzega konieczność stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności,
 • cechuje go wysoka kultura osobista i wysokie morale, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy,
 • dba o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych,
 • umiejętnie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym,
 • dba o środowisko naturalne.
Data dodania: 2019-02-21 12:44:10
Data edycji: 2019-02-21 12:44:17
Ilość wyświetleń: 666

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej