Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Praktyki zawodowe dla klas III

Praktyki zawodowe dla klas III

Praktyki zawodowe dla klas III

 

Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum będą realizować obowiązkowe praktyki u pracodawców. Obowiązują nadal umowy i ustalenia przed nastaniem pandemii.

Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Czas trwania praktyki 25.05.2020 – 22.06.2020 (w indywidulanych sytuacjach realizacja praktyki może zostać przedłużona do 21.08.2020 – decyzja Dyrektora).

 

Zgodnie z nowymi przepisami zaliczyć praktyki można także na podstawie wcześniej realizowanych staży, wolontariatu czy też projektów międzynarodowych np. płatne staże zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, Erasmus+, Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (gastronomia).

 

Podstawą do zaliczenia praktyk zawodowych jest wypełnione przez pracodawcę lub osoby odpowiedzialne za staże, projekty skierowanie (dostępne do wydrukowania na stronie internetowej szkoły), które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W indywidulanych sytuacjach szczegółowych informacji udziela Łukasz Ziemba (kontakt poprzez wiadomość e-mail – lukas_z@zst.lubsko.pl) lub w trybie konsultacji indywidulanych w szkole (godziny i daty dostępne na stronie internetowej szkoły i Librusie).

 

Szczegółowe wytyczne z rozporządzenia:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

a) uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych,

b) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych,

c) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Data dodania: 2020-05-21 10:54:46
Data edycji: 2020-05-27 15:01:20
Ilość wyświetleń: 553

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej