Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Logistycy uczą się nowych technologii

Logistycy uczą się nowych technologii

Planer załadunku wykorzystywany podczas zajęć z przedmiotu ,,Procesy
magazynowe’’
Nowoczesne technologie towarzyszą nam obecnie w wielu codziennych
czynnościach. Nie inaczej jest w pracy, gdzie wykorzystuje się rozwiązania mające
usprawniać i przyspieszać poszczególne procesy. W branży TSL, takie narzędzia są
powszechnie wykorzystywane, dlatego znajomość Goodloading - planera załadunku,
może przynieść osobom wchodzącym na rynek pracy, wiele korzyści, podnosząc ich
kompetencje.
Podczas zajęć praktycznych, uczniowie poznają pełną funkcjonalność aplikacji wspierającej
proces planowania załadunku. Goodloading wykorzystywany jest w 85 krajach na świecie,
nie tylko przez firmy spedycyjne i transportowe, ale także na magazynach i w firmach
produkcyjnych.
Jak działa Goodloading?
Aplikacja opiera swoje działanie na algorytmie, który ma jak najefektywniej rozłożyć dodane
przez planistę ładunki na powierzchni naczepy czy kontenera. Projekt ułożenia widoczny jest
na wizualizacji 3D, która umożliwia ręczne dostosowanie rozmieszczenia ładunków. Z kolei
pod wizualizacją znajdziemy wszelkie niezbędne dane dotyczące załadunku, takie jak ilość
załadowanych towarów wraz z wagą, objętość załadunku, LDMy, oraz wolną i zajętą
przestrzeń w m2.
Aplikacja posiada wiele funkcjonalności, które mają dodatkowo usprawnić pracę planisty.
Można sprawdzać nacisk na osie pojazdu, planować załadunek na kilka naczep
jednocześnie czy skorzystać z rekomendacji mniejszej przestrzeni, która pomieści dany
ładunek. Goodloading posiada funkcję udostępniania projektów z możliwością edycji lub
jedynie do wglądu, a także generowania dokumentów PDF z widocznym załadunkiem.
Korzystanie z tej aplikacji ma przede wszystkim przyspieszyć cały proces, bowiem planista
zamiast przygotowywać projekt na kartce i obliczać dane na kalkulatorze, może wygodnie i
szybko opracować plan załadunku w aplikacji. Z kolei lepsza efektywność w zarządzaniu
przestrzenią, pozwala zyskać dodatkowe miejsce i wygenerować większe oszczędności.
Jak zyskują uczniowie?
Nauka planowania załadunku z wykorzystaniem nowoczesnego, branżowego rozwiązania,
pozwala uczniom zyskać niezbędne umiejętności. Oprócz efektywnego rozmieszczenia
towaru na naczepie czy kontenerze, uczniowie uczą się obliczeń dotyczących załadunku.
Mogą przygotowywać projekty na kartce, a następnie przenosić je do aplikacji aby porównać
swoje wyniki, z rozwiązaniem zaproponowanym przez algorytm.
Znajomość takiego narzędzia jak Goodloading, pozwoli w kilka minut przygotować
kompletny projekt i przesłać go osobie na załadunku, przyspieszając cały proces i
minimalizując ryzyko błędu. Taka umiejętność z pewnością przyda się w pierwszej pracy.

  https://www.goodloading.com/pl/

Data dodania: 2022-09-15 21:14:22
Data edycji: 2022-09-16 12:25:26
Ilość wyświetleń: 177

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej