Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną

 Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną

Zapraszamy uczniów szkoły do udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną. Temat prezentacji do wyboru:

„Mój wizerunek w Internecie czyli etykieta w sieci”

„Bezpieczeństwo w sieci”

Termin zgłaszania prac: 05.02.–31.03.2019. Organizacją konkursu zajmują się i informacji udzielają: Aneta Korostylew – nauczyciel informatyki, Teresa Bałdyga – bibliotekarz.

Regulamin
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Lubsku.

Sposób przygotowania prac:
1.Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
2.Czas prezentacji nie może przekraczać 8 min.
3.Nośnik, na którym będzie zapisana prezentacja: pendrive.
4.Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.
5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
6.Każdy uczestnik przygotowuje jedną prezentację.
Kryteria oceny przygotowanych prac:
-  kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 
-  poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,
-  przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
-  techniczna poprawność wykonania prezentacji.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie Szkoły.

Data dodania: 2019-02-07 18:18:38
Data edycji: 2019-03-13 09:48:18
Ilość wyświetleń: 451

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook