Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną

 Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną

Zapraszamy uczniów szkoły do udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną. Temat prezentacji do wyboru:

„Mój wizerunek w Internecie czyli etykieta w sieci”

„Bezpieczeństwo w sieci”

Termin zgłaszania prac: 05.02.–31.03.2019. Organizacją konkursu zajmują się i informacji udzielają: Aneta Korostylew – nauczyciel informatyki, Teresa Bałdyga – bibliotekarz.

Regulamin
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Lubsku.

Sposób przygotowania prac:
1.Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
2.Czas prezentacji nie może przekraczać 8 min.
3.Nośnik, na którym będzie zapisana prezentacja: pendrive.
4.Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.
5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
6.Każdy uczestnik przygotowuje jedną prezentację.
Kryteria oceny przygotowanych prac:
-  kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 
-  poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,
-  przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
-  techniczna poprawność wykonania prezentacji.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie Szkoły.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook