Kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kadra

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Zasady doboru pracowników zapewniają równe szanse w ubieganiu się o pracę.

Wszyscy pracownicy szkoły mają określony przydział zadań i czynności służbowych, a ich kompetencje są należycie wykorzystywane.

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi są systematycznie oceniani.

Zasady oceniania i kryteria oceny są znane wszystkim pracownikom szkoły.

Wnioski z oceny pracy poszczególnych pracowników szkoły wpływają na planowanie doskonalenia zawodowego ocenianych. Szkoła dostarcza pozytywnych bodźców do pracy każdego nauczyciela i pracownika poprzez stosowanie systemu motywującego.

Kryteria i tryb typowania nauczycieli do nagród jest jasno określony i znany wszystkim członkom rady pedagogicznej.

Wszyscy pracownicy szkoły mają równe szanse awansu zawodowego. Działania podejmowane w celu rozwoju zawodowego kadry są analizowane, a ich skuteczność jest poddawana systematycznej ocenie.

W szkole przestrzega się uprawnień pracowniczych.  

 

Kierownictwo szkoły

Dyrektor:

 • mgr Alicja Czerniawska

Zastępca Dyrektora:

 • mgr Arkadiusz Bereźnicki

Kierownik szkolenia praktycznego:

 • mgr Łukasz Ziemba

Pedagog:

 • mgr Urszula Bryłka

Pielęgniarka szkolna:

 • Jolanta Bartkowska

Nauczyciele:

 • mgr  Bednarek Małgorzata
 • mgr Bereźnicki Arkadiusz
 • mgr inż. Białkowska Olga
 • mgr inż. Bień Beniamin
 • mgr inż. Bieszczak Radosław
 • mgr Bryłka Urszula
 • mgr  Butkiewicz Anna
 • mgr Czarna Mariola
 • mgr Czerniawska Alicja
 • mgr Czerniawski Krzysztof
 • mgr inż. Dylewicz Teresa
 • mgr inż. Drozdek Łukasz
 • mgr inż. Fabiańczyk Ryszard
 • mgr Gruszka Wioleta
 • mgr Grzesiak Anna  
 • mgr inż. Hejman Magda
 • mgr Kiełbratowska Cecylia
 • mgr Knop Krzysztof
 • mgr inż. Kobierski Piotr
 • mgr inż. Korostylew Aneta
 • mgr inż. Kowalczuk Stefan
 • dr Kowalski Tadeusz
 • mgr  Kowsz Krzysztof
 • Kołaszewski Krystian
 • mgr  Krzywiecki Zdzisław
 • mgr Krzywokulski Rafał
 • mgr Kunicka Marta
 • mgr Kulczycka Agata
 • mgr Łanda Paula
 • mgr Nadskakuła - Maćkowiak Barbara
 • mgr Nagler Edyta
 • mgr inż. Ogonowska Małgorzata
 • mgr Ossowski Mariusz
 • mgr inż. Paszkowska Anna
 • mgr inż. Prokopowicz Andrzej
 • mgr Ruta Piotr
 • mgr Rycerz Joanna
 • inż. Rychter Łukasz
 • mgr Sawicki Mirosław
 • mgr inż. Sowiński Krzysztof
 • mgr Szymczak Renata
 • mgr Wawrzyniak Elżbieta
 • mgr Woźniak-Burzawa Ewa
 • mgr Wojtecki Paweł
 • mgr Załużny Marcin
 • mgr Ziemba Łukasz
 • mgr inż. Zimna Iwona
Administracja i obsługa:
 • Anna Sakowska - Piekło
 • Ewa Pazdan
 • Danuta Popowicz
 • Mieczysław Pszon
 • Monika Pycha
 • Bożena Śliwińska
 • Teresa Zaród
 • Małgorzata Żołnierczakiewicz
Stacja Kontroli Pojazdów:
 • Grzegorz Bąk
 • Daniel Kret
Data dodania: 2019-02-21 12:47:54
Data edycji: 2021-02-10 07:55:25
Ilość wyświetleń: 1262

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook