Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Zasady doboru pracowników zapewniają równe szanse w ubieganiu się o pracę.

Wszyscy pracownicy szkoły mają określony przydział zadań i czynności służbowych, a ich kompetencje są należycie wykorzystywane.

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi są systematycznie oceniani.

Zasady oceniania i kryteria oceny są znane wszystkim pracownikom szkoły.

Wnioski z oceny pracy poszczególnych pracowników szkoły wpływają na planowanie doskonalenia zawodowego ocenianych. Szkoła dostarcza pozytywnych bodźców do pracy każdego nauczyciela i pracownika poprzez stosowanie systemu motywującego.

Kryteria i tryb typowania nauczycieli do nagród jest jasno określony i znany wszystkim członkom rady pedagogicznej.

Wszyscy pracownicy szkoły mają równe szanse awansu zawodowego. Działania podejmowane w celu rozwoju zawodowego kadry są analizowane, a ich skuteczność jest poddawana systematycznej ocenie.

W szkole przestrzega się uprawnień pracowniczych.  

 

Kierownictwo szkoły

Dyrektor:

 • mgr Alicja Czerniawska

Zastępca Dyrektora:

 • mgr Arkadiusz Bereźnicki

Kierownik szkolenia praktycznego:

 • mgr Łukasz Ziemba

Pedagog:

 • mgr Urszula Bryłka

Pielęgniarka szkolna:

 • Jolanta Bartkowska

Nauczyciele:

 • mgr Teresa Bałdyga
 • mgr Alicja Bażańska 
 • mgr Małgorzata Bednarek
 • mgr Arkadiusz Bereźnicki 
 • mgr inż. Olga Białkowska
 • mgr Urszula Bryłka 
 • mgr Anna Butkiewicz
 • mgr Mariola Czarna
 • mgr Krzysztof Czerniawski
 • mgr Alicja Czerniawska 
 • mgr inż. Teresa Dylewicz
 • mgr inż. Łukasz Drozdek 
 • Anna Grudziak
 • mgr Wioleta Gruszka 
 • mgr Anna Grzesiak
 • mgr Krzysztof Hamerski 
 • mgr inż. Magda Hejman
 • mgr Leszek Jurczak
 • mgr Krzysztof Kasperski 
 • mgr Cecylia Kiełbratowska
 • mgr Jan Kiszka
 • mgr inż. Piotr Kobierski
 • mgr inż. Aneta Korostylew
 • mgr inż. Stefan Kowalczuk
 • mgr Krzysztof Kowsz
 • mgr Zdzisław Krzywiecki
 • mgr Rafał Krzywokulski
 • mgr Marta Kunicka
 • mgr Bernardeta Mickiewicz
 • mgr Lucyna Mołdecka-Paczesny 
 • mgr Barbara Nadskakuła - Maćkowiak
 • mgr Edyta Nagler
 • mgr Katarzyna Nowicka 
 • mgr inż. Małgorzata Ogonowska
 • mgr Mariusz Ossowski
 • inż. Agata Parfianowicz 
 • mgr inż. Anna Paszkowska
 • mgr inż. Lidia Perlińska - Jankowska
 • mgr Joanna Rycerz 
 • mgr Mirosław Sawicki
 • mgr inż. Krzysztof Sowiński
 • mgr Renata Szymczak
 • mgr Robert Szymański
 • mgr Elżbieta Wawrzyniak 
 • mgr Ewa Woźniak-Burzawa
 • mgr Marcin Załużny
 • mgr Łukasz Ziemba
Administracja i obsługa:
 • Anna Sakowska - Piekło
 • Ewa Pazdan
 • Danuta Popowicz
 • Mieczysław Pszon
 • Monika Pycha
 • Bożena Śliwińska
 • Teresa Zaród
 • Małgorzata Żołnierczakiewicz
Stacja Kontroli Pojazdów:
 • Grzegorz Bąk
 • Daniel Kret
Data dodania: 2019-02-21 12:47:54
Data edycji: 2020-07-01 16:12:16
Ilość wyświetleń: 720

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook