Kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czas trwania egzaminu

Czas trwania poszczególnych części pisemnego egzaminu maturalnego*:

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
170
180
języki obce nowożytne poziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom dwujęzyczny
120
120+70
180
informatyka poziom podstawowy
poziom rozszerzony
75+120
90+150
filozofia
historia
jistoria muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
język kaszubski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
120
180
biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
120
150
przedmioty zdawane w języku obcym**:
historia, matematyka, geografia, biologia, chemia , fizyka
  80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Arkusz w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki i rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przerwy między między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki oraz z języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

Przerwy między poszczególnymi egzaminami z przedmiotów zdawanych w języku obcym (25 maja 2012 roku) trwają 15 minut.

Data dodania: 2019-02-21 13:11:54
Data edycji: 2019-02-21 13:11:58
Ilość wyświetleń: 285

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook